شب زده...

تبلیغاتــــ advertising

آخرین مطالب سایت شب زده...


سپاهان درب
موانع مرخصی 9 ماهه زایمان زنان برطرف شد
جنجال سلام هیتلری گردشگران چینی
اطلس آسیب های اجتماعی کشور تدوین شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد آخرین وضعیت کنسولی ایران در عربستان گفت: خوشبختانه این مشکل حل شد و ما مانعی برای حضور تیم کنسولی وزارت خارجه در عربستان نداریم و ویزای تیم کنسولی صادر شد، در اصل هرآنچه برای اعزام حجاج نیاز بود فراهم شده و امیدواریم که در عمل هم تعهداتی که عربستان به ما داده است متعهد باشد و حجاج ما هم باید قوانین کشور عربستان را رعایت کنند.

i> http://pnuna.avaxblog.com/
  • http://wp-theme.avaxblog.com/
  • http://niushaschool.avaxblog.com/
  • http://miiniikatahamii.avaxblog.com/
  • http://sheydaw-amirhoseiwn.avaxblog.com/
  • http://akhbar-irani.avaxblog.com/
  • http://tanzimekhanevadeh.avaxblog.com/