بنام خدا

چند وقت پیش(بخوانید چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند وقت پیش) مطلبی رو تو سایتی میخوندم که نوشته بود جسد پوریای ولی رو پیدا می کنند، در حالی که سر بر سجده داشت ( و تن بر سجاده) و این دو بیت سیاهه کرده بر پوستی و کنارش افتاده بود:
دیشب ز سر صدق و صفای دل من

در میکده آن هوش ربای دل من

جامی به کفم داد که بستان و بنوش

گفتم نخورم گفت برای دل من

تنم واقعا لرزید! 

به کجا ها رسیده بودند که اینطور ازشون دعوت شده! 

خدایا پهلوانی را قسمت ما هم بکن!خرید بک لینک