بنام خدا

یک شاعر دل خسته کمی غم دارد

یک چهره پری در این وسط کم دارد

این موقع شب نزد به هم پلک که او
تستی «ز همیشه بیش» مبهم دارد

.

.

.

.

.

ساعت هشت و نیم صبح که امتحان داشته باشی، آن هم برنامه نویسی، تو هم که باشی تا صبح مجبوری بخزی لای کلمات بی رحم کتاب  -_- و رباعی تفت بدهی به وبلاگت -_-

94/10/16

01:40 صبح! :|خرید بک لینک