بنام خدا

آدم که امتحان معادلات دیفرانسیل داشته باشد، از آنطرف هم وقت نکرده باشد درس بخواند، مجبور می شود تا خود صبح امتحان، «یا نیوتون» گویان، به احیای یک سری اراجیف برود که معلوم نیست کجای زندگی اش به دردش خواهد خورد! تا باشد که مثلا وقتی که در اداره ای برای استخدام ردش کردند، یادی هم از عمه ی مرحوم حضرت لاپلاس بکند!خرید بک لینک